Kontakt

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Kontakt

2beBIO

Adres biura:
ul. Archidiakońska 6A,
20-113 Lublin
tel.: +48 81 442 36 26
fax: +48 81 448 09 91
e-mail: bioberry@bioberry.com.pl

Adres siedziby:
ul. Nowogrodzka 50/510,
00-695 Warszawa
NIP: 701-037-13-39
Spółka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452008
Kapitał zakładowy: 80 000 zł.

www.bioberry.com.pl